Humor Jawa Ngapak: Operatore Inyong Kiyeh

~~~

Alkisah 2 pemuda dari Banyumas sing nembe  nduwe Hand Phone (HP), Amat & Dawir.

Amat : “Wir, lagi ngapa rika....dening nyekeli pager omah bae....”

Dawir : “Iya kiye Mat, Inyong arep ngisi pulsa.......”

Amat : “Trus, apa hubungane ngisi pulsa karo nyekeli pager omah? Telpon bae   mesti beres!!”

Dawir  : “Nah kuwe masalahe, Mat.....operatore ngomong ngongkon "tekan pagar", tapi wis tak pencet ping pira bae isih ora mlebu pulsane, jempole inyong nganti lecet giyeh....!!”

Amat : “hahaha....kuwe sih durung sepira Wir, inyong luwih gemblung maning di kerjani operator.”

Dawir : “Loh kepriwe sih?”

Amat : “Rika isih mending dikongkon menceti pager, lah inyong di kongkon "mencet bintang", dikira inyong Gatot kaca apa di kongkon maring langit??!!?.
Uwis pada gemblung kabeh apa yah operatore kiyeh....??

Sumber: Internet/grup WA

Artikel Terkait

Komentar via Facebook
0 Komentar via Blogger